วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ภาคบ่าย) นายศรายุทธ อันทะไชย์ ประธานชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ภาคบ่าย) นายศรายุทธ อันทะไชย์ ประธานชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายนพพร ตั้งจิตต์งาม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ ณ ป่าดอนน้ำคำสาธารณประโยชน์ บ้านค้อชา หมู่ที่ 11 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายแสงจันทร์ นิลคุณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม, นางคุณัญญา จิตรเอื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11, นายวิบูลย์ศักดิ์ เสาวพานต์ นักจัดการงานทั่วไป, จ่าสิบโทเชาวลิต วงษ์ศรีวรรณ เจ้าพนักงานป้องกัน, นายสมชัย พฤษกรรม, นางสาวอาทิตยา แสงอาจ และคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีจิตอาสา รวมทั้งหมด 17 คน ร่วมติดตามประเมินผลการปลูกต้นไม้ ที่ปลูกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ผลการ ติดตามประเมินผล สรุปได้ว่า อัตราต้นไม้ที่รอดตายคิด เป็นร้อยละ 91.50 อัตราต้นไม้ที่ตาย คิดเป็นร้อยละ 8.50 ปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้ รอดตายคือ ผู้บริหาร อบต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ทำระบบน้ำหยด รดน้ำต้นไม้ทุกต้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 14,000 ลิตร ต่อสัปดาห์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *