วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา 109

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา 109 ระหว่าง นายศรายุทธ อันทะไชย์ ประธานชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดร้อยเอ็ด พันเอกวีระพงษ์ คำสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และ ดร.สุริยา นทีศิริกุล ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมลานไทร กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการ คือ เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกป่าในใจคน มาเป็นหลักปฏิบัติในการ ปลูกต้นไม้ การสืบสาน รักษา ต่อยอด และดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ ห้องเรียนธรรมชาติ อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น และทำให้เกิดผลในการลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมรายได้ การปรับสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักเรียน ครู และประชาชนทุกคน สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ในปี 2564 มีเนื้อที่ จำนวน 278 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ โดยจะเริ่มดำเนินงานปลูกต้นไม้ตั้งแต่ เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2564 หลังจากนั้นก็จะมีการบำรุงรักษาต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์และรอดตายในแต่ละพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งจะมีการติดตามแบบเสริมพลัง เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ที่ดูแลต้นไม้ในทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *