โรคชุมชน กลับสู่ภูมิลำเนา ภายใต้ โครงการดูแลผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในศูนย์พักคอย

จ.ร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ และส่งตัวประชาชนจากศูนย์พักพิงชั่วคราว ในศูนย์แยกโรคชุมชน กลับสู่ภูมิลำเนา ภายใต้ โครงการดูแลผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในศูนย์พักคอย
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบถุงยังชีพ และส่งตัวประชาชนจากศูนย์พักพิงชั่วคราว (shelter) ในศูนย์แยกโรคชุมชน (CI) กลับสู่ภูมิลำเนา โดยมี พระอุดม ปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9, พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น, ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, ทพญ.สุชาดา ฑีฆายุพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, นายอุทัยเทพ พรรคพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมส่งตัวประชาชนกลุ่มผู้ได้รับอภัยโทษกลับภูมิลำเนา
ตามที่ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กลับสู่ชุมชนในฐานะประชาชน ในการนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบให้จัดหาสถานที่ ผู้สำหรับพักคอยฯ (Community Isoation :CI) ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชุมชน ว่ากลุ่มเหล่านี้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 เนื่องจากได้รับการกักตัว จำนวน 14 วัน
โดยได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญและพลังใจ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้โอวาทในการใช้ชีวิต และได้อัญเชิญพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ความตอนหนึ่งว่า “ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืน ต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่าง ที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่น ที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้ มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ” จากนั้นได้มอบถุงยังชีพ และส่งมอบผู้เข้าร่วมโครงการกลับสู่ชุมชนท่ามกลางญาติพี่น้องมาร่วมต้อนรับกลับสู่ชุมชนด้วยความอบอุ่น
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ/สุกัญญา ขาวศรี : ข่าว/วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ/โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /14 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *