อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 22

อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 14.50 น. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมมอบนโยบาย การดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2565 และมอบป้ายรับรอง Healthy Canteen โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และเกียรติบัตรรับรอง “เมนูชูสุขภาพ” ของร้านอาหาร ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมี นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อโควิด-19 จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับโรคนี้อย่างปลอดภัย ขอให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง นำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ โดยขอให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเขตเมือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” มี 9 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.การใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกมิติ, 2.พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้สาธารณสุขไทย เป็นเรื่องง่าย สะดวก เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว, 3.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิทั้งเขตชุมชนและเขต ด้วย 3 หมอ, 4.พัฒนาและเสริมศักยภาพ รพ.สต.เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจำ, 5.บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, 6.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ด้วยการต่อยอด 30 บาท รักษาทุกที่ เข้ารับบริการโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว, 7.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็งทุกที่, 8.พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย และ 9.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพประชาชน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 22 ตุลาคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *