การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (PEA ร้อยเอ็ด) ศึกษาดูงานระบบบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (PEA ร้อยเอ็ด) ศึกษาดูงานระบบบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด และคณะ ในการศึกษาดูงานระบบบริการ ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากการบูรณาการของทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “ระดับก้าวหน้า” ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้พัฒนาระบบบริการตามนโยบาย “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” โดยประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายส่งมอบบริการด้วยใจ ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ และได้รับการรับรองจากรัฐบาลในปี พ.ศ.2559 สำหรับปี 2562 ได้รับการประเมินรับรองผ่านเกณฑ์ “ระดับก้าวหน้า” จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 26 พฤศจิกายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *