ผู้ว่าร้อยเอ็ดอ่านสารรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการกระทำรุนแรงในครอบครัว

ผู้ว่าร้อยเอ็ดอ่านสารรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการกระทำรุนแรงในครอบครัว
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านสารรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ ให้มี มาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี โดยกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท ให้เห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว จากข้อมูลการให้ บริการของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มีผู้ถูกกระทำรุนแรงที่เข้ารับบริการ จำนวน ๘๙๔ ราย ผลกระทบจากการถูกกระทำรุนแรงพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาด้านสุขภาพจิต ข้อมูลดังกล่าวเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งส่วนที่โผล่เหนือผิวน้ำ ให้เห็นเพียง ส่วนน้อยเท่านั้น ซึ่งยังมีผู้ถูกกระทำรุนแรงอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าเปิดเผย ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำรุนแรง ได้รับการช่วยเหลือล่าช้า จึงขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ด ได้ช่วยสอดส่องดูแล ไม่ยอมรับไม่กระทำ ไม่นิ่งเฉย การกระทำรุนแรงในสังคมในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยของเรามีความปลอดภัย
โดยมีกิจกรรมรงค์ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวที่มีความหมายถึงการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/167624/
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ภาพ/ วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว : ภาพ/โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *