ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด พนังกั้นน้ำยังรั่วขาด เส้นทางระหว่างบ้านท่าเยี่ยม – บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ขาด ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้โดยสิ้นเชิง น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรนับพันไร่ ขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น และทางจังหวัดรุดเข้าให้การซ่อมแซมโดยเร่งด่วน

ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด พนังกั้นน้ำยังรั่วขาด เส้นทางระหว่างบ้านท่าเยี่ยม – บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ขาด ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้โดยสิ้นเชิง น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรนับพันไร่ ขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น และทางจังหวัดรุดเข้าให้การซ่อมแซมโดยเร่งด่วน

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้มีความกดอากาศต่ำพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องมาหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำชี และลำน้ำยัง มีปริมาณเพิ่มขึ้น และบางจุดเป็นโค้งเว้าและน้ำไหลแรงมีแรงดันมาก เป็นเหตุให้พนังกั้นน้ำยัง เส้นทางระหว่างบ้านท่าเยี่ยม – บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ รั่วและขาดในเวลาต่อมา ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้โดยสิ้นเชิง น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรนับพันไร่ ขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น และทางจังหวัดร้อยเอ็ดรุดเข้าให้การซ่อมแซมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยโดยเร่งด่วน

ในเวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจจุดรูรั่วพนังกั้นลำน้ำยัง บริเวณบ้านท่าทางเกวียน ม.4 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ โดยจุดดังกล่าวพบรูรั่วกัดเซาะพนังกั้นน้ำขาดเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. พร้อมประชุมส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่งที่อยู่ในเขตลำน้ำยังไหลผ่าน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาจุดรูรั่วพนังกั้นน้ำดังกล่าว ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ โดยที่ประชุมได้ประเมินติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุดรูรั่วให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ขณะนี้รอยรั่วพนังขาดมีความยาววัดได้ในช่วงเวลา 15.00 น.เป็นระยะทางประมาณ 10 เมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างร่วมกันบูรณาการแก้ไขซ่อมแซมโดนเร่งด่วน

ในช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. นาย ศิริศักดิ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่พร้อมกับ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำรวจสาเหตุและความเสียหายพบว่าเนื่องจากน้ำมีแรงดันมาก จุดที่เกิดเป็นจุดโค้งเว้าของลำน้ำยัง ทำให้น้ำได้กัดเซาะตลิ่งจนทำให้รั่วและทำให้พนังขาดในเวลาต่อมา

นาย ศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกลงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำยัง 3 วันที่ผ่านมามีประมาณฝนสะสม มากกว่า 200 มิลลิเมตร จึงทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยังมีปริมาณสูงขึ้นมามาก น้ำส่วนหนึ่งก็ไหลลงมาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ระดับน้ำในลำน้ำยังเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มขึ้นจากระดับตลิ่งเดิมประมาณ 1 เมตร ก็ส่งผลให้น้ำจำนวนดังกล่าวเกิดมีแรงดัน ทำให้เกิดการกัดเซาะกับพนังกั้นน้ำที่มีอยู่ทำให้เกิดความเสียหาย แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ได้มีการประสานงานกันหลายหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องมีการลดระดับน้ำในลำน้ำชี ที่เป็นลำน้ำสายหลัก ซึ่งลำน้ำยังจะไหลลงไปที่ลำน้ำชี ต้นน้ำของลำน้ำชีจะมีแหล่งเก็บน้ำที่สำคัญคือ เขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ประมาณ แปดล้าน ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน ขณะนี้ได้ให้เขื่อนอุบลรัตน์ได้ลดการระบายลงแล้ว เหลือประมาณ ห้าล้านลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน และยังมีเขื่อนลำปาวที่อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านมาก็จะระบายวันละประมาณ สามล้านลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน ขณะได้สั่งการให้ลดการระบายลงเหลือวันละประมาณสองล้าน ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน ปริมาณน้ำที่ถูกลดลงมา จะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำชีลดต่ำลง ก็จะเป็นการจัดการจราจรน้ำ ทำให้น้ำในลำน้ำยัง ไหลลงไปที่ลำน้ำชี ได้สะดวกขึ้น และน้ำในส่วนนี้จะไหลลงไปยังเขื่อนยโสธร และได้มีการประสานงานกับชลประทานในพื้นที่แล้ว ต้องระบายน้ำในส่วนของเขื่อนยโสธรเพิ่มมากขึ้น จากเขื่อนยโสธรก็จะไหลลงไปยังเขื่อนธาตุน้อย และไหลไปบรรจบกันที่แม่น้ำมูล มีการประสามงานกันอย่างเป็นระบบ มีการเพิ่มการระบายลงไปที่แม่น้ำมูล ทำให้น้ำในลำน้ำยังก็จะสามารถไหลลงไปลำน้ำชีได้ หากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติม ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยังก็จะสามารถไหลลงไปในลำน้ำชีได้อย่างรวกเร็ว ในส่วนของความเสียหาย ทาง อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้มีการปิดกั้นและซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

และในขณะนี้ ทางสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่นกำลังจัดหาเสาเข็มมาวางเพื่อที่จะนำกล่องเกเบี้ยน(กล่องบรรจุหินขนาดใหญ่) มาวางในการเป็นแนวกั้นน้ำ ด้าน นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งการให้นำรถแบล็กโฮ 2 คัน มาเข้าร่วมดำเนินการซ่อมแซม พร้อมด้วยเรือท้องแบน 2 ลำ ในการลำเลียงกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 40 นาย ที่เข้าร่วมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านจิตอาสา ตำบลวังหลวง ที่ออกมาช่วยกันในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ อบจ.ร้อยเอ็ด ยังสนับสนุนเครื่องปั่นไฟ เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมพนังที่ขาด ที่ต้องดำเนินการซ่อมโดยเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *