ปภ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ปภ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถระดมพลังแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถระดมพลังแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก สาเหตุประการหนึ่งซึ่งจากการที่ชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยซึ่งแนวทางในการลดความสูญเสียดังกล่าวจึงมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็งมีการระดมพลังแก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผู้นำให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยซึ่งจัดเป็นรากฐาน ที่มั่นคงของสังคมและประเทศต่อไป สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นโดยนำหลักการจัดการ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานมาเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนให้มีความตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัยป้องกันและควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการสร้างชุมชนให้มีความปลอดภัยน่าอยู่พึ่งพาตนเองได้
กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้ารับการจำนวน 50 คน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ได้รับความร่วมมือจากอำเภอจังหาร เป็นสถานพื้นที่ในการจัดฝึกอบรม ซึ่งให้เลือกหมู่บ้านเสี่ยงภายในพื้นที่ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *