สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการคุณธรรมเพื่อชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการคุณธรรมเพื่อชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการคุณธรรมเพื่อชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมให้กำลังเป็นจำนวนมาก
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการคุณธรรมเพื่อชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการขึ้น เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง ได้พัฒนาจิตตนเอง ได้เกิดปัญญาและสันติสุขมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามในสังคม ดำรงชีวิตให้เป็นสุขในสภาพสังคมปัจจุบัน เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคมต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้ กำนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 มีกำหนดระยะเวลา 7 วัน มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน
//////////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *