สระแก้วขับเคลื่อน เน็ตประชารัฐเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมแก้ไขอุปสรรคตั้งเป้าหมายให้เกษตรกร/กลุ่ม OPOT ซื้อขายออนไลน์

สระแก้วขับเคลื่อน เน็ตประชารัฐเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมแก้ไขอุปสรรคตั้งเป้าหมายให้เกษตรกร/กลุ่ม OPOT ซื้อขายออนไลน์
วันนี้ (2ส.ค.61) ที่ห้องประชุม TOT จังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจับเคลื่อนเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เป็นกาปรัะชุมครั้งแรก มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด กศน. ทีโอที. กสท. บริษัทไปรษณีย์ ตัวแทนด้านการศึกษา และตัวแทนจากทุกอำเภอ โดยมีสำนักงานสถิติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในทุกด้าน เช่น การติดตั้ง การใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใก้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทั่วประเทศมีอินเตอร์เนตใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดต้นทุนในการขนส่ง มีแนวทางในการหาตลาด นำผลผลิตไปจำหน่ายได้อย่างกว้างขวาง อีกช่องทางหนึ่ง โดยที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด /บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MIU) การสร้างการับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรี /การดำเนินงานขับเคลื่อนการใข้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในระดับพื้นที่ ได้แด่ บริษัททีโอที ได้ติดตั้งระบบจุดให้บริการเน็ตประชารัฐจำนวน 366 หมู่บ้านแล้ว จากการให้บริการรัศมีประมาณ 100 เมตร หากต้องการต่อไปใช่ส่วนตัวติดตั้งให้ฟรี เสียค่าบริการเดือนละ 399 บาท หากต้องการย้ายจุดติดตั้งสามารถทำได้แต่ต้องเป็นมติของหมู่บ้าน เป็นต้น ,สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ทำการสำรวจการรับรู้และการใช้ประโยชน์ อบรมให้ความรู้แก่ครู กศน.เพื่อไปถ่ายทอดการใช้กับผู้นำหมู่บ้านๆละ 4 คน และจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ตามนโยบายของรัฐบาลคือการขายออนไลน์ โดยมีการบูรณาการกับบริษัทไปรษณีย์ไทยเกี่ยวกับการรับ-ขนส่งสินค้า การชำระเงิน เป็นต้น/สำนักงาน กศน. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้าน การใช่ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ วิธีขั้นตอนการใช้ เป็นต้น และที่ทำการปกครองจังหวัดดูแลให้การใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนพร้อมแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขั้น เช่น เป็นพื้นที่มั่วสุมของวัยรุ่น การใช้เน็ตที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน เป็นต้น
สำหรับปัญหาที่ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจะนำไปแก้ไข เพื่อให้เน็ตประชารัฐเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล มีประโยชน์คุ้มค่าที่จะพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 (สนธยา-ข่าว-2 ส.ค.61)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *